Nye regler for billån gjør det vanskeligere å kjøpe bil

Nye regler for billån gjør det vanskeligere å kjøpe bil

0

av imove den 18.01.23

Sist oppdatert 15.03.24 08:51

Gjeldsgrads-grense

En av hovedendringene er innføringen av en strengere gjeldsgrads-grense. Billån blir nå medregnet i den totale gjeldsbelastningen. Dette betyr at man man samlet ikke kan ha gjeld på mer enn fem ganger årsinntekten. Banken skal også påse at du kan håndtere en rente som er tre prosentpoeng høyere enn rentesatsen ved låneopptak. Dette skal bidra til å redusere risikoen for overbelåning og sikrer at lånetakere har en sunn økonomi som kan takle nedbetalingsforpliktelsene.

✅ Med bilabonnement fra imove trenger du ikke å bekymre deg for gjeldsgradsgrensen. Bilabonnementet regnes ikke som en del av gjeldsgraden.

Cupra bilabonnement


Maksimal lånetid på usikret lån

De nye reglene setter også en øvre grense for lånetid på usikrede lån. Tidligere kunne lånetakere forlenge nedbetalingen over lange perioder, men nå har myndighetene begrenset lånetiden til maksimalt 5 år. Dette sikrer at låntakere ikke blir sittende med høye gjeldsbyrder over lang tid og oppfordrer til mer ansvarlig lånepraksis - men gjør samtidig netbetalingsavdragene høyere.

Se hvilke biler vi har på kampanje her:Skoda Enyaq bilabonnement

Kredittvurdering

Bankene er nå pålagt å gjennomføre grundigere kredittvurderinger av lånesøkere. Dette innebærer å innhente mer detaljert informasjon om inntekt, gjeld og andre økonomiske forhold før de godkjenner et billån. Dette bidrar til å sikre at låntagere ikke påtar seg mer gjeld enn de har råd til å betjene - men kan også gjøre at flere ikke godkjennes for billån.

✅ Når du bestiller en bil fra imove kredittvurderer vi deg automatisk slik at du får svar med en gang.

Obligatorisk forsikring

Ansvarsforsikring er fortsatt ett krav for billeiere. Om det skal kreves kasko-forsikring bestemmes av banken/finansieringsselskapet. Er dette et krav fra banken/finansieringsselskapet må låntager tegne en kaskoforsikring som dekker skader på bilen ved ulykker eller tyveri. Dette kravet beskytter både låntakeren og långiveren mot uforutsette hendelser som kan påvirke låntakerens evne til å betjene lånet. Ulempen er at en slik forsikring koster penger, og må betales i tillegg til nedbetaling av lånet.

✅ Alle bilene i flåten har full kaskoforsikring.

Finansiell stabilitet

De nye reglene for billån har som overordnet mål å skape økt finansiell stabilitet i samfunnet. Ved å innføre begrensninger og krav bidrar reglene til å redusere risikoen for overbelåning, økonomisk sårbarhet og potensielle betalingsproblemer for låntakere. For oss som forbrukere, innebærer det også at det å kjøpe egen bil blir vanskeligere.

  • ✅ Billån blir nå medregnet i den totale gjeldsbelastningen
  • ✅ Maksimal lånetid på usikrede lån blir 5 år
  • ✅ Grundigere kredittvurdering vil gjennomføres av banken
  • ✅ Ansvarsforsikring er fortsatt pålagt .Kasko-forsikring er opp til banken

Det er viktig å merke seg at disse nye reglene kan føre til økte kostnader for noen låntagere. Den nødvendige egenkapitalen på 15 % kan være en utfordring for de som ikke har tilstrekkelige sparemidler og i tillegg kan kortere lånetid og obligatorisk forsikring føre til høyere månedlige avdrag og økte totalkostnader.

Det er likevel lys i tunnelen for deg som trenger bil, med andre alternative måter å ha tilgang til bil på. Et eks er bilabonnement, der man abonnerer på bil istedenfor å kjøpe den. Bilabonnement sikrer en høy grad av foutsigerbarhet gjennom faste månedlige avdrag, der både forsikring, service og dekkskifte er inkludert, samt at det ikke er noen up front kostnader. Med andre ord binder man ingen kapital i et lån. Abonnementet kan dessuten enkelt sies opp dersom din finansielle situasjon skulle endre seg.

Denne nettsiden benytter cookies – ved å godta dette bidrar du til å hjelpe oss med å forbedre og tilpasse tjenesten.